ที่อยู่ : 138 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครา
   
 
โทรศัพท์   : 044 -313554 , 044 - 315599
 
มือถือ       : 081- 4705414
 
Fax          : 044 - 313554
 
Email       :  rattana.furniture2@gmail.com
   
  MAP        : GPS 14.684661,101.403202